tamlygiaoduc

Tất cả vì trẻ em, cho trẻ em

Nội dung ôn tập học phần Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học Sư phạm

Các bạn download file bên dưới để xem nội dung ôn tập trọng tâm nhé!

NOI DUNG ON TAP TLHLTSP

Để lại bình luận »

NỘI DUNG THỰC TẬP ĐỢT 1 DÀNH CHO CÁC BẠN K38 LỚP CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC

Mục đích của đợt thực tập:

1. Giúp sinh viên bước đầu ứng dụng Tâm lý học vào thực tiễn, nắm vững các chức năng,

nhiệm vụ của người làm công tác liên quan đến việc ứng dụng Tâm lý học để từ đó dần

hình thành ý thức và tình cảm nghề nghiệp.

2. Thực hiện một quy trình đào tạo đan xen biện chứng giữa lí thuyết và thực hành.

Mối quan hệ biện chứng này thể hiện ở hai chức năng giáo dục và đào tạo của thực

tập Tâm lý học:

- Tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, qua đó

củng cố kiến thức, hình thành và rèn luyện nghề nghiệp Tâm lý học theo định hướng

- Tạo cơ hội để người học trải nghiệm ban đầu về nghề nghiệp và tích lũy, hoàn thiện

thêm một số kỹ năng nghề nghiệp và định hướng sâu về chuyên môn nghề.

3. Tạo điều kiện cho người học tiếp cận các tình huống thực tế, từ đó củng cố, hình

thành, phát triển kỹ năng giải quyết các tình huống trong công tác sau này.

4. Bước đầu đánh giá trên thực tế chất lượng của quá trình đào tạo chuyên ngành

Tâm lý học tại trường ĐHSP.

5. Thời gian thực tập: 4 tuần (tương đương 2 tín chỉ).

6. Nội dung đợt thực tập:

Trong kì thực tập này, các sinh viên ngành Tâm lý học phải thực hiện các nội dung thực tập như sau:

TT NỘI DUNG THỰC TẬP HỆ SỐ ĐIỂM
1 Tìm hiểu thực tế ứng dụng Tâm lý học Hệ số 2
2 Thực tập nghiệp vụ chuyên ngành Tâm lý học Hệ số 1

Hai nội dung “Tìm hiểu thực tế ứng dụng Tâm lý học” và “Thực tập nghiệp vụ chuyên ngành Tâm lý học” được tổ chức thực hiện theo Quy chế thực tập đã được ban hành áp dụng cho ngành ngoài Sư phạm.

* Nội dung “Tìm hiểu thực tế ứng dụng của Tâm lý học” gồm các hoạt động:

 1. Nghe báo cáo tình hình thực tế tại đơn vị thực tập
 2. Tham quan cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh/ cơ sở giáo dục/bệnh viện/công ty truyền thông sự kiện (có liên quan đến việc ứng dụng Tâm lý học).
 3. Tham dự buổi giao lưu với người lãnh đạo/ chuyên viên tâm lý/ bác sĩ tâm lý.
 4. Nghe báo cáo về sự ứng dụng Tâm lý học vào trong lĩnh vực như:

- Sản xuất, kinh doanh, du lịch (Quản trị nhân sự, tổ chức lao động, chăm sóc khách hàng, Chăm sóc tinh thần cho người lao động).

- Truyền thông, quảng cáo, tuyên truyền.

- Trị liệu tâm lý, tham vấn tâm lý tại các trung tâm chăm sóc tinh thần/ nhà văn hóa.

- Tâm lý học trường học (Tham vấn tâm lý, Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục hành vi lệch chuẩn).

- Công tác xã hội.

 1. Tìm hiểu thực trạng ứng dụng các kiến thức Tâm lý học vào trong lĩnh vực hoạt động trên thông qua hình thức giao lưu – đặt câu hỏi.
 2. Tiếp xúc nhân viên, cán bộ, chuyên viên tâm lý của cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh; học sinh, lực lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục.

* Nội dung “Thực tập nghiệp vụ chuyên ngành Tâm lý học” bao gồm các hoạt động chính sau đây:

 1. Lập kế hoạch thực tập cá nhân (tìm hiểu tình hình thực tế của cơ sở thực tập, viết báo cáo thu hoạch, làm công việc trợ lí…) cho từng tuần và cả đợt.
 2. Mỗi sinh viên thực hiện một vài công việc của trợ lí cho cán bộ hướng dẫn. Cán bộ hướng dẫn sẽ đánh giá và cho điểm đối với hoạt động này.
 3. Tìm hiểu những khó khăn và đề xuất giải pháp cho việc ứng dụng Tâm lý học tại cơ sở thực tập.

Sinh viên được đánh giá dựa trên kế hoạch cá nhân và công việc thực hiện dưới vai trò của trợ lí cho người hướng dẫn thực tập cơ sở.

 • Đánh giá đợt thực tập theo hướng sau:

+ Sinh viên thực hiện báo cáo về kết quả tìm hiểu thực tế ứng dụng của Tâm lý học (Hệ số 2)

+ Sinh viên thực hiện báo cáo kế hoạch cá nhân và bảng mô tả các công việc đã thực hiện dưới vai trò của trợ lí và phần rút kinh nghiệm trong suốt đợt thực tập tại đơn vị thực tập (Hệ số 1).

Chú ý: Để thực tập chuyên ngành Tâm lý học có hiệu quả, sinh viên cần chủ động tìm hiểu, trao đổi, thu thập và nghiên cứu các tài liệu tham khảo có ích cho công tác của chuyên viên tâm lý.

Công tác tổ chức

- Các sinh viên thực tập chuyên ngành Tâm lý học sẽ tự liên hệ cơ sở thực tập trong danh sách và đăng ký (nộp kèm kế hoạch thực tập sơ bộ) với cán bộ phụ trách thực tập của đơn vị đào tạo ít nhất một tháng trước khi diễn ra đợt thực tập.

- Trong trường hợp sinh viên đề nghị cơ sở thực tập ngoài danh sách các cơ sở được định hướng theo hướng thực tập dự kiến thì cần được cán bộ phụ trách thực tập của đơn vị đào tạo chấp nhận.

- Thời gian thực tập chuyên ngành Tâm lý học được thiết kế tương tự như thực tập sư phạm: 4 tuần cho đợt thực tập kì 1 (2 tc) và 12 tuần cho đợt thực tập kì 2 (6 tc).

- Mỗi sinh viên sẽ thực tập theo cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 người, được hướng dẫn bởi một chuyên viên tâm lý hoặc cán bộ có chuyên môn phù hợp của nơi thực tập (theo quy ước hướng dẫn). Người hướng dẫn thực tập có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Giúp sinh viên tìm hiểu thực tế các công tác liên quan đến chuyên ngành Tâm lý học được ứng dụng tại cơ sở thực tập.
 • Hướng dẫn sinh viên viết kế hoạch, báo cáo, thu hoạch.
 • Phân công và hướng dẫn sinh viên thực hiện một số công việc của trợ lí cho chuyên viên tâm lý.
 • Ghi nhận xét và đánh giá các hoạt động thực tập của mỗi sinh viên thông qua các phiếu đánh giá.
 • Góp ý kiến cho Ban chỉ đạo TT về phương thức tổ chức hoạt động TT tại cơ sở thực tập.

Tiêu chí đánh giá thực tập chuyên ngành Tâm lý học:

- Các nội dung thực tập về tìm hiểu thực tế và thực tập công tác của chuyên viên tâm lý được đánh giá theo hướng dẫn trong Quy chế 1146 – mở rộng.

- Nội dung thực tập chuyên ngành Tâm lý học được đánh giá chủ yếu qua các mặt và tiêu chuẩn sau đây (phiếu số 5):

- Kế hoạch thực tập chuyên ngành Tâm lý học toàn đợt được xây dựng cẩn thận, đầy đủ và hợp lí.

- Có ý thức học hỏi và biết cách tổ chức thực hiện các công việc hỗ trợ cho chuyên viên tâm lý ở cơ sở thực tập một cách hiệu quả, chu đáo.

- Thực hiện công việc hỗ trợ theo sự phân công nghiêm túc, chu đáo, sáng tạo.

- Ứng xử đúng mực trong giao tiếp với cán bộ, nhân viên và các đối tượng khác ở cơ sở thực tập.

- Kết quả thực tập chuyên ngành Tâm lý học được đánh giá cụ thể theo từng nội dung và công việc (phiếu số 3a, 3b).

- Điểm tổng hợp cuối đợt thực tập là tổng hợp các điểm đánh giá theo hệ số đã được quy định trong mục II của Quy định này.

III. Khen thưởng, kỷ luật

Các hình thức khen thưởng và kỷ luật cho các sinh viên thực tập  chuyên ngành Tâm lý học được áp dụng theo các quy định về khen thưởng, kỷ luật giống như các sinh viên thực tập của các ngành học khác.

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

Xin download các file kèm theo tại đây Bang bieu thuc tap dot 1

Để lại bình luận »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.